Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 154: “΄Εγκριση    δαπάνης  και   διάθεση   πίστωσης   για  τη  μελέτη   «Σύνταξη στατικής μελέτης αντιστήριξης πρανών αύλειου χώρου 3ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ιωνίας» “

Μοιραστείτε
Close Search Window