Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 98:    «Συμπληρωματική αποδοχή επιχορήγησης ποσού 322.986,34 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, στο Δήμο Νέας Ιωνίας για την Κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών του ή και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών του δραστηριοτήτων μηνός Μαρτίου».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 99:    Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους κωδικούς ΚΑ 10.6262.0001, 15.6262.0001, 40.6262.0001, για εργασίες συντήρησης ανελκυστήρων Δήμου Νέας Ιωνίας έτους 2022, 2023 και 2024.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 100:    «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 46/22-2-2022 Απόφασης».     (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 101:    «Έγκριση υλοποίησης σχεδίου ‘ΣτηρίΖΩ’, με Δικαιούχους Φορείς τους Δήμους Νέας Ιωνίας και Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας και Διαχειριστή Φορέα την ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ» στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους’.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 102:    «Συμπληρωματική αποδοχή επιχορήγησης ποσού 62.345,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, στο Δήμο Νέας Ιωνίας για την Κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του».    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 103:    Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Δημητρίου Πουλή, Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής, για την αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής παράβολων για τον έλεγχο από ΚΤΕΟ, 1 (ενα) λεωφορείο της Δημοτικής Συγκοινωνίας, για το έτος 2022.    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window