Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                   
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Προς: κ. Δήμαρχο
 κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Θέμα: Αναβολή συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
  Σας γνωστοποιούμε ότι η 21η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 03-06-2024 και ώρα 19.00 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010), αναβάλλεται για το λόγο ότι στις 3 Ιουνίου 2024 ο Δήμαρχος θα συμμετέχει σε εκδήλωση της Π.Ε.Δ.Α μαζί τους υπόλοιπους Δημάρχους της Αττικής παρουσία του Πρωθυπουργού και του Περιφερειάρχη Αττικής. Για την εκδήλωση της Π.Ε.Δ.Α ενημερώθηκε για πρώτη φορά αφού σας είχε αποσταλεί η με αριθμό 16756/30-05-2024 Πρόκλησή μου, και επομένως η αναβολή της συνεδρίασης αφορά λόγο απρόβλεπτο/ανωτέρας βίας.
  Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4-6-2024 και ώρα 19:00,  στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Κατάστημα, με τα ίδια θέματα της υπ’ αρ. πρωτ. 16756/30-5-2024 Πρόσκλησης (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 98/8182/26.1.2024)
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Χρήστος Αναμουρλόγλου
Μοιραστείτε
Close Search Window