Συνεδριάσεις ΔΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Δημοτικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 23η                                           Συνεδρίαση: 23η
Αρ.πρωτ. 17009/31-5-2024

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 5/6/2024 και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και με τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκαν τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023, για να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤA: 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 3ο ΛΥΚΕΙΟ & 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΥΤΑ».
2 Απαλλαγή – Μείωση από τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για την επιχείρηση «περίπτερο» που βρίσκεται επί της Πλατείας Αναπήρων λόγω των έργων κατασκευής για την ανάπλαση της Πλατείας για το έτος 2024.
3 Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού από τον υπόλογο υπάλληλο Μιχαήλ Σουρμελή του Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης πληρωμών εκτάκτων αναγκών για την εξυπηρέτηση των δράσεων της Δημοτικής Κατασκήνωσης – Απαλλαγή υπολόγου.
4 Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 17Α
5 Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου στην οδό ΚΡΗΝΗΣ 13.
6 Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου στην οδό ΓΑΛΗΝΟΥ 13.
7 Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου στην οδό ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 34Α
8 Επικαιροποίηση της υπ΄αρ. 27081/28-09-2023 εισήγησης με θέμα: «Παραχώρηση ανεμπόδιστης εισόδου στην οδό Τάρσου 9».
9 Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 15.6265.0001 και με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού», συνολικού ύψους 248,00 €, για την επίσκεψη-εργασία τεχνικού συντή ρησης και επισκευής συστήματος ψύξης-θέρμανσης 5ου Βρεφονηπιακού σταθμού.
10 Διαγραφή οφειλής-Α. Πρέντου
11 Επιστροφή χρημάτων-Α. Πρέντου
12 Αίτηση για κοπή δέντρου στην οδό Κ. Βάρναλη 20
13 Αίτηση για κοπή δέντρου στην οδό Κ. Βάρναλη 39
14 Αίτηση για κοπή δέντρου στην οδό Κ. Βάρναλη 78
15 Αίτηση για κοπή δέντρων στην οδό Σηλυβρίας 13
16 Αίτηση για κοπή δέντρου στην οδό Μ. Καραολή 77
17 Αίτηση για κοπή δέντρου στην οδό Ραμνούντος 52
18 Αίτηση για κοπή δέντρου στην οδό Ιφιγενείας 47
19 Αίτηση για κοπή δέντρου στην οδό Άλσους 12

  •  Σε περίπτωση απουσίας τακτικού μέλους, παρακαλείσθε να ενημερώνετε το αργότερο έως την παραμονή της συνεδρίασης τη Γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής στο mail merimna@neaionia.gr, προκειμένου να προσκληθεί το αναπληρωματικό μέλος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Πίνακας Αποδεκτών
ΜΕΛΗ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ(Αντιπρόεδρος)
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΣΤΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΑΪΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΟΥΤΣΗΣ ΡΕΖΑΡΤ
ΑΛΕΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εκπρόσωπος παράταξης μειοψηφίας
ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ

Μοιραστείτε
Close Search Window