Ανακοινώσεις, Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2021

   Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Ιωνίας σήμερα 29/11/2021 τα αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 ανακοίνωσης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας με διάρκεια τέσσερις (4) μήνες.

 

 

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel