Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|


 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          
                                                                    Νέα Ιωνία,     26-09-2017
ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ                                                Αρ. Πρωτ.         326
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)   
   
Ταχ. Δ/νση : Πατρ. Ιωακείμ 4
142 34   Ν. Ιωνία
 Τηλ. : 210 2795012
                                

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                Το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Δήμου Ν. Ιωνίας σας ανακοινώνει ότι δέχεται οικονομικές προσφορές, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εντύπων, προσκλήσεων, φακέλων και λοιπών αγαθών στο 8ο Συμπόσιο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. σύμφωνα με την υπ’ αριθ.  45/2017  απόφαση Δ.Σ.  του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. (ΑΔΑ : 66ΒΠΟΛ9Β-ΧΗΩ) και την έγκριση αιτήματος στο ΚΗΔΜΗΣ με ΑΔΑM17REQ0019933750

     ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.725,46 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

     ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Απευθείας ανάθεση, χαμηλότερη τιμή.

ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ 
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

       Οι οικονομικές προσφορές μπορούν να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. (Πατριάρχου Ιωακείμ 4, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία) μέχρι την Δευτέρα  2-10-2017 ώρα 13:30.

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στα γραφεία του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. (τηλ.: 210 2795012)
 

Μοιραστείτε
Close Search Window