Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νέα Ιωνία: 29-2-2024
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης:9η                                                         9η Έκτακτη Συνεδρίαση
Αρ. πρωτ.: 6454

Προς: Τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ 9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), την Πέμπτη 29-2-2024 και ώρα 20:00 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

  • Συζήτηση και λήψη απόφασης επί πρότασης του Δημάρχου που αφορά στις εξελίξεις περί κατασκευής και λειτουργίας ξενοδοχειακού συγκροτήματος πολλαπλών χρήσεων (καζίνο) στη περιοχή Δηλαβέρη.

Η κατεπείγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου προέκυψε από το γεγονός, ότι αύριο 1-3-2024 στις 15.00 στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, συζητείται η Μ.Π.Ε. (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) του ως άνω έργου και επείγει η λήψη απόφασης από το Σώμα, που αφορά κοινό ψήφισμα απ’ τους Δήμους, που δέχονται τις επιπτώσεις μιας τέτοιας απόφασης (Ν. Ιωνίας, Φιλοθέης-Ψυχικού, Ηρακλείου, Μεταμόρφωσης, Βριλησσίων, Πεύκης–Λυκόβρυσης, Χαλανδρίου). Το κοινό ψήφισμα πρέπει αύριο και εμπροθέσμως να κατατεθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο από τον Δήμαρχο Ν. Ιωνίας, ο οποίος θα εκπροσωπήσει όλους τους πιο πάνω Δημάρχους. Το κοινό για όλους τους Δήμους ψήφισμα, το οποίο καλούμαστε, να συζητήσουμε σήμερα, θα σας αποσταλεί μέχρι τη έναρξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ

 

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window