Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Νέα Ιωνία: 29-2-2024
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης: 8η                                                           8η Έκτακτη, δια περιφοράς Συνεδρίαση
Αρ. πρωτ.: 6387

Προς: Τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ 8η ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), την Πέμπτη 29-2-2024 και ώρα 12:30. Παρακαλούμε να αποστείλατε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο merimna@neaionia.gr την πρόθεση συμμετοχής σας στην δια περιφοράς συνεδρίαση, και την ψήφο σας έως τις 13:30 για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ

  • Εισήγηση για διάθεση κοινόχρηστου χώρου στην Πλατεία Σημηριώτη.

   Η κατεπείγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου προέκυψε λόγω της ανάγκης άμεσης λήψης απόφασης από το Σώμα, δεδομένου ότι η ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης είναι η 1η Μαρτίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window