Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Νέα Ιωνία 25 -2-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 8η                                            Συνεδρίαση 8η
Αρ.πρωτ.: 4573

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την ΤΡΙΤΗ 1/3/2022 και ώρα 13.00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού αποσφραγίσεως και αξιολογήσεως προσφορών για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2022».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
2. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου «Αποκατάσταση καταστροφών στα υπαίθρια γήπεδα της πλατείας Ελευθερίας του Δήμου Νέας Ιωνίας από τη θεομηνία της 13.10.2021».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
3. «Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Β΄ Εξαμήνου έτους 2021.»  (δείτε αναλυτικά εδώ)
4. «Πολυετής προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης 2023-2026»  (δείτε αναλυτικά εδώ)
5. Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικού χαρακτήρα) έτους 2022 για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
6. Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας έτους 2022 για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών για τη Γ΄ Ηλικία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας για το πρόγραμμα «Θαλάσσια μπάνια των ΚΑΠΗ» του Δήμου μας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
7. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ομαδάρχες-κοινοτάρχες) για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας για τη Δημοτική κατασκήνωση.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
8. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2022 βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
9. Σύσταση Παγίας Προκαταβολής 2022 – Ορισμός υπολόγου.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
10. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής Ειδών Υγιεινής για την αποφυγή του κορωνοϊου για το έτος 2022.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
11. Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους-Β’ κατανομή έτους 2022».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window