Συνεδριάσεις ΔΣ|


          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Νέα Ιωνία: 15-3-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Αρ. πρόσκλησης: 8η                                                                               Συνεδρίαση 8η
Αρ. πρωτ. :  7927                

                                                                     Προς:  Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
                                                                                        Δήμου Ν. Ιωνίας

                  Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010) στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Γεωργίου 40), την Παρασκευή  15 Μαρτίου και ώρα 12.00 μ.μ.  προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:
                                                                                                                                                            
1. Λήψη απόφασης για την κάλυψη εξόδων φιλοξενίας αντιπροσωπείας του αδελφοποιημένου με το Δήμο Νέας Ιωνίας, Λευκόνοικου Κύπρου. 

Μοιραστείτε
Close Search Window