Συνεδριάσεις ΠΖ|

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Νέα Ιωνία:  8/3/2019
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αρ. πρόσκλησης: 8η                                                                                 Συνεδρίαση 8η
Αρ. πρωτ: 

Προς : Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Ν. Ιωνίας

(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

 
       Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΤΡΙΤΗ 12 Μαρτίου 2019 και ώρα  13:00 μ.μ , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων,  στον πεζόδρομο Μ. Ασίας για την επιχείρηση μερικής επεξεργασίας «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας του ΛΕΖΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, που βρίσκεται επί των οδών Αλατσάτων 20 και Μικράς Ασίας.

Μοιραστείτε
Close Search Window