Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νέα Ιωνία: 3-3-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Αρ. πρόσκλησης: 8η                                                       ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η
Αρ. πρωτ. : 5194

Προς:

• Δήμαρχο, κα. Δέσποινα Θωμαΐδου
• Μέλη δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ν. Ιωνίας

 

   Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο 7ο Γυμνάσιο Εμμανουήλ Παππά 6 (πολυγωνική αίθουσα) την Κυριακή, 6 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00 π.μ., σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή της παραίτησης του Αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου και εκλογή νέου Αντιπροέδρου», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και της υπ΄ αριθμ. 933/96605/29-12-2021 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ

Κουλούρης Κωνσταντίνος

 

 

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:

1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

 

Μοιραστείτε
Close Search Window