Συνεδριάσεις ΠΖ|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Νέα Ιωνία: 20/8/2020
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αρ. πρόσκλησης: 7η                                                 Συνεδρίαση 7η
Αρ. πρωτ: 19194

Προς :    Μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής Δήμου Ν. Ιωνίας
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

   
 Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την  ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 και ώρα 13:30 μ.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός βραχυχίτωνα που βρίσκεται επί της οδού Αίνου 19.

Μοιραστείτε
Close Search Window