Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία:  28/8/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 36η   
Συνεδρίαση 36η
Αρ. πρωτ:

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

     Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΤΡΙΤΗ 1/9/2020 και ώρα 14.00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση δαπανών  απόδοσης λογαριασμού από τον υπόλογο υπάλληλο Σταύρο Κυρανάκη του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού  – Απαλλαγή υπολόγου.

Μοιραστείτε
Close Search Window