Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Νέα Ιωνία: 01-03-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης: Συνεδρίαση 7η
Αρ. πρωτ.4898

ΠΡΟΣ: Την Κα. Δήμαρχο και τους

κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

   Μετά τη ματαίωση με το υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 4840/1-3-2022 πρακτικό της 6ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω έλλειψης απαρτίας που ήταν προγραμματισμένη για την Δευτέρα 28-2-2022 με την υπ΄αρθμ. 4438 πρόσκληση, σας καλούμε να συμμετέχετε στην νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 9-3-2022 και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και λοιπές τροποποιήσεις αυτού, που θα πραγματοποιηθεί με Τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα ίδια Θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην αρχική πρόσκληση.

Θ Ε Μ Α Τ Α

 1. Το θέμα της Δημοτικής Παράταξης «Ενότητα για τη Νέα Ιωνία» αρ. πρωτ. 1524/21-1-2022 αποσύρθηκε από τον εισηγητή με αρ. πρωτ. 4747/28-2-2022.
 2. Συζήτηση και ψήφισμα επί της επιστολής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Συμβούλου Χριστίνα Παπαηλιοπούλου αρ. πρωτ. 4274/22-2-2022.
 3. Συζήτηση και ψήφισμα επί της επιστολής της Δημοτικής παράταξης «Λαική Συσπείρωση» αρ. πρωτ. 4120/21-2-2022.
 4. Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Εσόδων – Δαπανών 4ου Τριμήνου έτους 2021.
 5. Σύσταση επιτροπής προσδιορισμού αξίας και καταλληλότητας ακινήτων του άρθρου 186 παρ. 5 και 192,194 και 201 του ν. 3463/2006.
 6. Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών στο Διοικητικό συμβούλιο του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
 7. Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών στο Διοικητικό συμβούλιο του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 8. Ορισμός Προέδρου ΔΕΠ και Εκπροσώπου Παραγωγικών Τάξεων.
 9. Εξέταση αιτήματος του Ε. Αντωνόπουλου για αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης που έχει επιβληθεί σε τμήμα της ιδιοκτησίας του, με πρόσωπο στην Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στο Ο.Τ. 236.
 10. Ανανέωση στάθμευσης Ι.Χ αυτοκινήτου στην οδό Μαδύτου 25.
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Βραχυχίτωνα που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 120.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας ελιάς που βρίσκεται επί της οδού Φιλελλήνων 14.
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δυο Λέιλαντ και τριών Βραχυχιτώνων που βρίσκεται επί της οδού Ανδρέου Δημητρίου 27.
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Βραχυχίτωνα που βρίσκεται επί της οδού Κυδωνιών 87.
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Πλάτανου που βρίσκεται επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 30.
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Πεύκου που βρίσκεται επί της οδού Αδαμοπούλου και Δευκαλίωνος.

   Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

 • Ανακοινώσεις Προέδρου.
 • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
 • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών
Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

Μοιραστείτε
Close Search Window