Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Νέα Ιωνία: 16-02-2024
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Αρ. πρόσκλησης: 7η                                                                         7η Συνεδρίαση
Αρ. πρωτ.:  5105
Προς: Τον κ. Δήμαρχο
και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας
   Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 21-02-2024 και ώρα 19.30 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010),  για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα.
1. Συζήτηση & λήψη απόφασης επί κατατεθείσας επιστολής της παράταξης «Αλλαγή για τη Νέα Ιωνία» με θέμα: Δημογραφικό, μια βραδυφλεγής βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας και η πρόταση της αλλαγής.
2. Συζήτηση & λήψη απόφασης επί κατατεθείσας επιστολής της παράταξης «Αλλαγή για τη Νέα Ιωνία» με θέμα: Δημιουργία Συμβουλευτικής ομάδας Προσβασιμότητας.
3. Καθορισμός των όρων προκήρυξης επιλογής «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» για τον Δήμο Νέας Ιωνίας.
4. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2024.
5. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Επιτροπής Πολιτισμού Δήμου Νέας Ιωνίας.
6. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Επιτροπής Αθλητισμού Δήμου Νέας Ιωνίας.
7. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος με την επωνυμία «Τάκης Σινόπουλος- Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Ποίησης» για τη νέα Δημοτική Περίοδο.
8. Κατανομή της A’ δόσης επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2024 στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων
9. Απαλλαγή από την καταβολή των ενοικίων του κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Ρούμελης έμπροσθεν του οικοδομικού αριθμ. 86.
10. Έγκριση τοποθέτησης ενδεικτικών πινακίδων στην συμβολή των οδών Α. Κάλβου και Ελ. Βενιζέλου και Αλεκ. Παναγούλη και Μιλτιάδου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών
Μοιραστείτε
Close Search Window