Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Προς: κ. Δήμαρχο
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Πρόσκληση για Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας
Δημοτικής Αρχής 1ου Διμήνου 2024
(Ορθή Επανάληψη της υπ’ αρ. πρωτ. 5107/16-2-2024).

   Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής (άρθρο 67Α του Ν. 3852/2010, ως προστέθηκε με το άρθρο 7 Ν. 5056/2023), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Κατάστημα, επί της οδού Αγίου Γεωργίου 40, την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 19.00 και όχι την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024, λόγω της 24ωρης Πανελλαδικής-Πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργίας της ΑΔΕΔΥ και ενόψει της μαύρης επετείου του δυστυχήματος των Τεμπών.

   Ως εκ τούτου, καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, που επιθυμούν να θέσουν θέματα προς συζήτηση αναφορικά με το έργο της Δημοτικής Αρχής, να τα καταθέσουν εγγράφως στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου έως τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, ήτοι έως την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024 (καταληκτική ημερομηνία).

   Οι ανωτέρω μπορούν να υποβάλλουν ένα θέμα ο καθένας προς συζήτηση. Η επιλογή των προς συζήτηση θεμάτων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 67 Α του Ν.3852/2010 διαδικασία.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Χρήστος Αναμουρλόγλου

Μοιραστείτε
Close Search Window