Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία :  21 /2/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 6η                                                                 Συνεδρίαση   6η
Αρ.πρωτ:

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΤΡΙΤΗ 25  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 και ώρα 14:00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:
1.    «Άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 39/2019 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας (περιουσιακές διαφορές)». 

Μοιραστείτε
Close Search Window