Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία :   17 /2/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       Αρ.πρωτ:

ΔΗΜΟΣΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

   Σας ενημερώνουμε, ότι η προγραμματισμένη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη  18/2/2020 και ώρα 14:00, αναβάλλεται, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 4220/2020 αίτημα της παρατάξεως «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ».

    Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την Πέμπτη  20/2/2020 και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνει η αριθμ.πρωτ.4163/14-2-2020 πρόσκλησή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

     Τακτικά μέλη:   
κ. Χατζησαββίδης Αριστείδης (Πρόεδρος)
κ. Κανλής Χρήστος(Αντιπρόεδρος)
κ. ΣακκαλόγλουΑγγελική
κ. Βλασσάς Παναγιώτης
κ. Αναμουρλόγλου Χρήστος
κ. Τσομπάνογλου Φώτιος
κ. Αλατσίδου Ελένη
κ. Χατζή Ελένη
κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης
   
    Αναπληρωματικά μέλη:   
κ. Καναβός Μιλτιάδης
κ. Μανούρης Παναγιώτης
κ. Γρίβα Ελένη
κ. Καρβουνιάρης Αντώνιος
κ. Βανδώρος Σπυρίδων
κ. Μποτζιολή Ελένη
κ.Χαμαλίδης Θεόδωρος

Μοιραστείτε
Close Search Window