Συνεδριάσεις ΔΣ|

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Νέα Ιωνία: 28-2-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Αρ. πρόσκλησης: 6η                                                                        ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6η
Αρ. πρωτ. : 6333

      

                                                                      Προς:  Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
                                                                                         Δήμου Ν. Ιωνίας

    Σας καλούμε σε ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (άρθρα 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010) στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Γεωργίου 40), την ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 και ώρα 19.00, προκειμένου να διεξαχθεί η διαδικασία που προβλέπεται  από το άρθρο 74 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 και τις οδηγίες της 43/6-8-2014 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ, για την εκλογή τακτικού και αναπληρωματικών μελών  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Μοιραστείτε
Close Search Window