Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Νέα Ιωνία 23-12-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 67η                                                   Συνεδρίαση: 67η
Αρ.πρωτ.: 31896

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

   Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 67η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), την ΤΡΙΤΗ 27/12/2022 και ώρα 13.00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. ΄Εγκριση παραλαβής της μελέτης «Ανάθεση εκπόνησης μελέτης τοπογραφικής αποτύπωσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Νέας Ιωνίας».
2. Εγκριση 5ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων οδού Αλ. Παναγούλη και διάφορες σποραδικές αποκαταστάσεις».
3. Σύνταξη Δημοτικού Προϋπολογμού οικονομικού έτους 2023.
4. Υποβολή για έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Νέας Ιωνίας και των ΝΠΔΔ.
5. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2021.
6. «Έγκριση ή μη αιτήματος μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης ειδών σύμβασης, αναφορικά με την προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Νέας Ιωνίας».
7. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών Αναδόχων, σε Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό που διενεργήθηκε για την ετήσια προμήθεια τροφίμων (2022-23-24) για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας και των τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ» και ανακήρυξη Οριστικών Αναδόχων.
8. Ψήφιση πίστωσης για επίδοση σε κ. Μίχο.
9. Ψήφιση πίστωσης για επίδοσεις σε κ. Ντέκα κ.λ.π.
10. Ορισμός Δικήγορου για γνωμοδότηση – Ψήφιση πίστωσης.
11. Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης άγονου τμήματος (Προμήθεια ειδών αρτοποιίας), σε Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό που διενεργήθηκε για την ετήσια προμήθεια τροφίμων (2022-23-24) για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας και των τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ» και καθορισμός όρων της πρόσκλησης σε οικονομικό φορέα.
12. Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου Χ. Τζίμα, Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής έκδοσης εντύπων «Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης» της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής για το έτος 2022.
13. Κατανομή ποσού ύψους 144.920,00 Ευρώ του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο Δήμο Νέας Ιωνίας με τίτλο «Έσοδα άρθρου 9Ν.2880/2001-Τέλη διαφήμισης».
14. Κατανομή ποσού ύψους 112.630,00 Ευρώ του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο Δήμο Νέας Ιωνίας με τίτλο «Έσοδα υπέρ Δήμων & Κοινοτήτων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π)».
15. Επιστροφή παγίας προκαταβολής και απαλλαγή υπολόγου.
16. «Κατανομή ποσού ύψους 141.661,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 στο Δήμο Νέας Ιωνίας για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών λόγω της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού του από την αύξηση του ενεργειακού κόστους .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

Μοιραστείτε
Close Search Window