Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Νέα Ιωνία 24 /12/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 63η                                                             Συνεδρίαση 63η

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

   Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 63η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την ΤΡΙΤΗ 28/12/2021 και ώρα 13.30 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση διακηρύξεως διαγωνισμο του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2022».    Αναλυτικά
2. «Εκτέλεση της με αρ. 19776/2018 απόφασης του 25ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών »
3. «Αποζημίωση του κ. Μακρυγιώργου – Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς».
4. «Αποζημίωση της κ. Ντίμο – Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς».
5. «Αποζημίωση της κ. Τρουπή – Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς».
6. «Αποζημίωση της κ. Αναστασοπούλου – Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς».
7. «Ψήφιση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Νέας Ιωνίας.».    Αναλυτικά
8. Λήψη Απόφασης για την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2021, του ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)».  Αναλυτικά
9. «Απαλλαγή από την καταβολή των ενοικίων του κενωθέντος περιπτέρου επί των οδών Βυζαντίου & Ζωοδόχου Πηγής αρ.64 στην Νέα Ιωνία για το χρονικό διάστημα που παρέμεινε εκτός λειτουργίας μέχρι να μετατοπιστεί στη νέα θέση βάσει της υπ’ αριθ.203/16-11-2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.  Αναλυτικά
10. «Αποδοχή επιχορήγησης για την απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021,στους Δήμους της Χώρας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 10η,11η, και 12η μηνιαία κατανομή έτους2021.    Αναλυτικά
11. « Κατανομή για το έτους 2021, ποσού ύψους 650.000,00 € στους Δήμους του Ν. Αττικής , σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κωδικό 2010ΣΕ05500000 και τίτλο ( Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου όμβριών υδάτων που βρίσκονται στα όρια περιοχής της ΕΥΔΑΠ ΑΕ)».    Αναλυτικά
12. « Κατανομή ποσού ύψους 18.000.000,00 € εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους Δήμους της Χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.19 του άρθρου 24 του Ν. 2130/93».    Αναλυτικά
13. « Κατανομή ποσού ύψους 23.000.000,00€ εσόδων από το Τέλος Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄ στους Δήμους συμφωνά με τις διατάξεις του άρθρου 9 & 6 α του ν.2880/2001».    Αναλυτικά
14. «Κατανομή συνολικού ποσού 5.423.932,10 σε Δήμους της Χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2021 ,για την καταβολή μισθωμάτων έως τον Δεκέμβριο 2021,των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς , συμφωνά με το ν.3852/2010.  Αναλυτικά
15. «Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Γκαγκά Νικολάου Xρηματικού εντάλματος προπληρωμής που αφορά την προμήθεια ειδών για την αποφυγή του Κορονοϊού για το οικονομικό έτος 2021.    Αναλυτικά
16. Έγκριση παραστατικών Δαπανών Παγίας Προκαταβολής έτους 2021.  Αναλυτικά
17. Επιστροφή παγίας προκαταβολής και απαλλαγή υπόλογου.  Αναλυτικά

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά μέλη:

κ. Κανλής Χρήστος(Αντιπρόεδρος)
ΚαΣακκαλόγλουΑγγελική
κ. Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος
κ. Αναμουρλόγλου Χρήστος
κ. Τσομπάνογλου Φώτιος
ΚαΑλατσίδου Ελένη
Κα Χατζή Ελένη
κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης

Αναπληρωματικά μέλη:

κ. Καναβός Μιλτιάδης
κ. Μανούρης Παναγιώτης
ΚαΓρίβα Ελένη
κ. Καρβουνιάρης Αντώνιος
κ. Βανδώρος Σπυρίδων
ΚαΜποτζιολή Ελένη
κ.Χαμαλίδης Θεόδωρος

 

Μοιραστείτε
Close Search Window