Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νέα Ιωνία 17/12/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 61η                                                         Συνεδρίαση 61η

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

   Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 61η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την ΤΡΙΤΗ 21/12/2021 και ώρα 13.30 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΑΠΟ ΟΑΚΑ ΕΩΣ ΗΣΑΠ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (ΦΑΣΗ Α΄) σύμφωνα με το ΦΕΚ 1053/Β/14-4-2016 τεχνικές οδηγίες για υποδομές ποδηλάτων».    Αναλυτικά
2. Συγκρότηση ετησίας επιτροπής διενεργείας διαγωνισμών έργων έτους 2022.    Αναλυτικά
3. Έγκριση διακηρύξεως διαγωνισμού.  Αναλυτικά
4. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Εργασίες σε παιδικές χαρές για την εναρμόνισή τους με τις διατάξεις Υ.Α. 27.934/2014».    Αναλυτικά
5. Εισήγηση για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (αριθμ. πρωτ. Διαβιβαστικού εγγράφου:5186/25-2-2021), καθώς και για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του επικείμενου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, «κάτω των ορίων», αναφορικά με την εκτέλεση της προμήθειας εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Κέντρου Βρεφονηπιακής Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) του Δήμου Νέας Ιωνίας».    Αναλυτικά
6. Διαγραφή οφειλής (αρ.πρωτ.29981).
7. Επιστροφή χρημάτων (αρ. πρωτ.29980).
8. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2020.  Αναλυτικά
9. Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων -Εξόδων την 30η Σεπτεμβρίου 2021 του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ και των Νομικών Προσώπων (ΚΕΒΡΕΦΟ, ΟΠΑΝ, ΚΕΜΙΠΟ).    Αναλυτικά
10. Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων -Εξόδων την 30η Οκτωβρίου 2021 του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ και των Νομικών Προσώπων (ΚΕΒΡΕΦΟ, ΟΠΑΝ, ΚΕΜΙΠΟ).  Αναλυτικά
11. 8η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021.    Αναλυτικά
12. Εκτέλεση της με αρ.7830/2021 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 8ο Μον.).
13. Εξωδικαστικός συμβιβασμός κατ΄αρ. 40 Ν 4735/2020 όπως αντικατέστησε το αρ. 72 Ν3852/2010.    Αναλυτικά

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά μέλη:

κ. Κανλής Χρήστος(Αντιπρόεδρος)
ΚαΣακκαλόγλουΑγγελική
κ. Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος
κ. Αναμουρλόγλου Χρήστος
κ. Τσομπάνογλου Φώτιος
ΚαΑλατσίδου Ελένη
Κα Χατζή Ελένη
κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης

Αναπληρωματικά μέλη:

κ. Καναβός Μιλτιάδης
κ. Μανούρης Παναγιώτης
ΚαΓρίβα Ελένη
κ. Καρβουνιάρης Αντώνιος
κ. Βανδώρος Σπυρίδων
ΚαΜποτζιολή Ελένη
κ.Χαμαλίδης Θεόδωρος

 

Μοιραστείτε
Close Search Window