Συνεδριάσεις ΠΖ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Νέα Ιωνία: 6/5/2021
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αρ. πρόσκλησης: 5η                                                                       Συνεδρίαση 5η
Αρ. πρωτ:  10416

Προς :    Μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής Δήμου Ν. Ιωνίας
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε να συμμετέχετε στη 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔΦ69/139/ΟΙΚ.431/11-1-2021,Δ1α/Γ.Π.οικ.8378  εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ., την Δευτέρα 10-5-2021 και ώρα 13.30, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.     Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. Αυτοκινήτου του στην οδό Πέραν 2

2.    Αλλαγή αριθμ. κυκλοφορίας λόγω αγοράς αυτοκινήτου υπάρχουσας θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αναπηρικού αυτοκινήτου στην οδό Αρχιμήδους 21

3.    Καθορισμός προτεραιότητας οδών

4.    Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου του στην οδό Μεσογίδος 10

5.    Ανανέωση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αναπηρικού αυτοκινήτου του στην οδό Ανδρέου Δημητρίου 126

6.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός δένδρου (Μουριά) που βρίσκεται στην οδό Γορτυνίας 2

7.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός δένδρου (Μουριά) που βρίσκεται στην οδό Σπάρτης 65

8.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός δένδρου (Μουριάς) που βρίσκεται στην οδό Ηλιουπόλεως 15

9.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός δένδρου (Μουριά) που βρίσκεται στην οδό Αμισού 28

10.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός δένδρου (Μουριάς) που βρίσκεται στην οδό Λυκούργου 50 και Κιουταχείας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ
   ANΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά Μέλη:
κ. Αριστείδη Χατζησαββίδη
κ. Αντώνιο Καρβουνιάρη
κ. Σωτήριο Σκευοφύλαξ
κ. Γεώργιο Στέφα
κ. Ιωάννη Ιωάννου
κ. Ελένη Αλατσίδου
κ. Σάββα Χατζηκωνσταντίνου
κ. Κωνσταντίνο Κατιμερτζόγλου

Αναπληρωματικά Μέλη:
κ. Αναστασία Κλάρα
κ. Ελένη Χατζή
κ. Ελένη Γρίβα
κ. Όλγα Ακιανίδου
κ. Αλέξανδρο Ματθαίου
κ. Θεόδωρο Χαμαλίδη

Κοιν: κ. Δήμαρχο
κ. Γενικό Γραμματέα
κ. Διευθυντή Περιβάλλοντος
κ. Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel