Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 168:     Ορισμός Δικηγόρου – Ψήφιση πίστωσης.

Πράξη 169:     Ορισμός Δικηγόρου – Ψήφιση πίστωσης.

Πράξη 170:    Νομική υποστήριξη του υπαλλήλου Πουρανόπουλου σε υπόθεση ενώπιον του Θ΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών την 18-5-2021, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος λόγω της ημερομηνίας συνεδρίασης του δικαστηρίου.

Πράξη 171:    Νομική υποστήριξη της υπαλλήλου κ. Λιάτσου  σε υπόθεση ενώπιον του Θ΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών την 18-5-2021, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος λόγω της ημερομηνίας συνεδρίασης του δικαστηρίου.

Πράξη 172:    Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Επανάχρηση Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου 3» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.   

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel