Συνεδριάσεις ΠΖ|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Νέα Ιωνία: 12/06/2020
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αρ. πρόσκλησης: 5η                                                                Συνεδρίαση 5η
Αρ. πρωτ:

Προς :    Μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής Δήμου Ν. Ιωνίας
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)
     Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την  ΠΕΜΠΤΗ 18 Ιουνίου 2020 και ώρα 13:30 π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.    Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΩΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ». 

Μοιραστείτε
Close Search Window