Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Νέα Ιωνία :  12/6/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 23η                                                                       Συνεδρίαση 23η
Αρ. πρωτ:

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)
      Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΤΡΙΤΗ 16/6/2020 και ώρα 14.00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης:

1.    Υποβολή ταμειακού απολογιστικού πίνακα οικον. έτους 2019 για προέλεγχο. 

Μοιραστείτε
Close Search Window