Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Νέα Ιωνία 11-11-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 54η                                              Συνεδρίαση: 54η
Αρ.πρωτ.: 27930

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

   Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 54η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), την ΤΡΙΤΗ 15/11/2022 και ώρα 13.00, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση γ’ παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
2. «Επικύρωση ή μη πρακτικών αξιολόγησης – ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινών αναδόχων (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης), καθώς και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διενεργηθέντος Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού αναφορικά με την προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νέας Ιωνίας καθώς και ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου: «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.». Ορισμός ή μη οριστικών αναδόχων».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
3. 8η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
4. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών 3ου τριμήνου 2022.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
5. Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Ν. Ιωνίας Γ’ τριμήνου 2022 σωρευτικά.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
6. «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2022 για το Γ΄ τρίμηνο του ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
7. Υποβολή λογαριασμού εσόδων-εξόδων την 30η Σεπτεμβρίου 2022 του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ και των Νομικών Προσώπων(ΚΕΒΡΕΦΟ-ΟΠΑΝ-ΚΕΜΙΠΟ).    (δείτε αναλυτικά εδώ)
8. Υποβολή λογαριασμού εσόδων-εξόδων την 31η Οκτωβρίου 2022 του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ και των Νομικών Προσώπων(ΚΕΒΡΕΦΟ-ΟΠΑΝ-ΚΕΜΙΠΟ).    (δείτε αναλυτικά εδώ)
9. Επιστροφή χρημάτων λόγω μη συμμετοχής στη Δημοτική Κατασκήνωση(αρ.πρωτ.27800/2022).    (δείτε αναλυτικά εδώ)
10. Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Ελευθέριου Ζευγαρίδη, Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής παράβολων για τον έλεγχο από ΚΤΕΟ, πέντε (5) δικύκλων της Δημοτικής Αστυνομίας, για το έτος 2022.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
11. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση της δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου του 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Νέας Ιωνίας.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
12. «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, στο Δήμο Νέας Ιωνίας , προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ως ΙΑ’ κατανομή έτους 2022 ποσού 650.559,61 €».    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ23:49:07

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel