Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Νέα Ιωνία 4 -11-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 53η                                                               Συνεδρίαση: 53η
Αρ. πρωτ.: 27207

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

   Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 53η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), την ΤΡΙΤΗ 8/11/2022 και ώρα 13.00, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού μελέτης «Ωρίμανση μελετών έργου αστικής ανάπλασης περιοχής Αγοράς του Δήμου Νέας Ιωνίας».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
2. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακoς Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες στη Δημοτική κατασκήνωση» προς σύναψη συμπληρωματικής συμβάσεως.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
3. Έγκριση παραλαβής της μελέτης «Επικαιροποίηση μελέτης έργου ΄Κατασκευή πεζογέφυρας στη γέφυρα της οδού Αλ. Παναγούλη και διαμορφώσεις λοιπών κοινόχρηστων χώρων¨».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
4. Εισήγηση σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2023.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
5. «Εισήγηση για την λήψη απόφασης για τον καθορισμό του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) για το έτος 2023 ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
6. «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους των τελών που επιβάλλονται για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2023.»    (δείτε αναλυτικά εδώ)
7. «Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2023.»    (δείτε αναλυτικά εδώ)
8. «Καθορισμός καταβολής τέλους για την χρήση του χώρου που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου για το έτος 2023.»    (δείτε αναλυτικά εδώ)
9. Τροποποίηση Κανονισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
10. «Αποδοχή προσφοράς παροχής δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο από την εταιρεία Medianet Invest A.E.».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
11. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 15.7135.0001 με τίτλο Λοιπός Εξοπλισμός.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
12. «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)», του Δήμου μας για το 3ο τρίμηνο οικονομικού έτους 2022.»    (δείτε αναλυτικά εδώ)
13. Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Χρήστου Τζίμα, Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής έκδοσης εντύπων «Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης» της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής για το έτος 2022.
14. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπανών έκδοσης εντύπων «Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης» της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής για το έτος 2022.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
15. Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Δημητρίου Πουλή, Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής, για την αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής παράβολων για τον έλεγχο από ΚΤΕΟ, 3(τριών) λεωφορείων της Δημοτικής Συγκοινωνίας, για το έτος 2022.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
16. «Κατανομή ποσού ύψους 200,00 € από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ »στο Δήμο Νέας Ιωνίας.    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window