Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία :  18/12/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 52η                                                                       Συνεδρίαση 52η
Αρ.πρωτ:

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 52η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ.76629/27-11-2020(ΦΕΚΒ΄5255) ΚΥΑ όπως συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.22080/30.11.2020,εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ, την ΤΡΙΤΗ 22/12/2020 και ώρα 13.00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο «Επανάχρηση Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου». 

Μοιραστείτε
Close Search Window