Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 16η                                 Συνεδρίαση: 16η
Αρ. πρωτ.: 10140

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

 

   Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), την ΤΡΙΤΗ 11/04/2023 και ώρα 13.00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. 2η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2023
2. Υποβολή για έγκριση του αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού/ΟΠΔ έτους 2023 του Δήμου Ν. Ιωνίας και των ΝΠΔΔ.
3. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση της δαπάνης σύνδεσης φωτοβολταïκών στοιχείων σε δώμα του 1ου Γυμνασίου -1ου Λυκείου Νέας Ιωνίας
4. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο συν-διοργάνωσης του «11ου Φεστιβάλ Καραγκιόζη Νέας Ιωνίας
5. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους Κ.Α.: 15.6699.0001 «Λοιπές προμήθειες», του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, συνολικού ύψους 1.999,62 € με ΦΠΑ 24%, προκειμένου να υλοποιηθεί προμήθεια σκευών μιας χρήσης (ταψάκια φαγητού, αλουμινίου, με καπάκι) και 15.6482.0001 «Έξοδα λειτουργίας Κατασκήνωσης, προμήθεια εξοπλισμού» συνολικού ύψους 2.097,89 € με ΦΠΑ 24%, προκειμένου να υλοποιηθεί προμήθεια ειδών οικιακής χρήσης καθώς και ειδών εστίασης, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας
6. Τροποποίηση της 65/28-03-2023 Πράξης Οικονομικής Επιτροπής
7. Έγκριση ανάθεσης σε τρίτον του καθαρισμού αντιπυρικής ζώνης και αποψίλωση χαμηλής βλάστησης των χώρων της Δημοτικής κατασκήνωσης.
8. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 101.437,50 στον Δήμο Νέας Ιωνίας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του ως 1 η ,2η , και 3 η μηνιαία κατανομή έτους 2023
9. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής τελών για την έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου από την αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιών
10. Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού παιδικής χαράς
11. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό: τον Κ.Α. 15.6615.0001 με τίτλο ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ, συνολικού ύψους 1.240,00€ με το Φ.Π.Α. 24% για την προμήθεια εντύπου για την πληροφόρηση των μαθητών και των γονέων τους για τη λειτουργία της Δημοτικής Κατασκήνωση
12. Έγκριση δαπάνης που αφορά στην οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη
13. Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, στο Δήμο Νέας Ιωνίας , ποσού 707.223,88€ προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ως -Δ’ κατανομή έτους 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

Μοιραστείτε
Close Search Window