Συνεδριάσεις ΠΖ|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Νέα Ιωνία:   30/04/2020
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αρ. πρόσκλησης: 4η                                                            Συνεδρίαση 4η
Αρ. πρωτ: 

Προς :    Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Ν. Ιωνίας
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

     Σας καλούμε να συμμετέχετε στη 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και με την υπ΄ αριθ. 40/20930/31-3-2020  εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, την Τρίτη 5/5/2020 και ώρα 13.00 μ.μ., για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,

1.    Έγκριση αλλαγή της κατεύθυνσης διέλευσης των οχημάτων σε τμήμα της οδού Σεβαστείας  

Μοιραστείτε
Close Search Window