Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Νέα  Ιωνία:04/05/2020 
ΔΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ                                                
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜ. ΠΡΟΣΟΔΩΝ
        
                                                                               
Κατάθεση δικαιολογητικών για:

        Διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων
        Δήλωση διακοπής ηλεκτροδότησης ακινήτων         

Ενημερώνουμε τους δημότες και κατοίκους του Δήμου μας, ότι οι ημερομηνίες κατάθεσης των παραπάνω δικαιολογητικών έχουν παραταθεί μέχρι 30/06/2020
   
     Διόρθωση τετραγωνικών μέτρων: (άρ. 21, Ν4674/2020 (ΦΕΚ53 Α΄)

•    Αίτηση (κατεβάστε

Μοιραστείτε
Close Search Window