Συνεδριάσεις ΕΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νέα Ιωνία   7 – 11-2019
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          Αρ. πρωτ:  32709
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Αρ. πρόσκλησης: 4η
Συνεδρίαση 4η

Προς :    Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
Δήμου Ν. Ιωνίας
(ως πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΔΕΥΤΕΡΑ  11  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 και ώρα 12.30, για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

⦁    Μνημόνιο ενεργειών πολιτικής Προστασίας Δήμου Νέας Ιωνίας. Αναλυτικά, παράρτημα

                                                                                                            Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΘΩΜΑΪΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Αποδέκτες:
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας
Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος & Δημοτικής Συγκοινωνίας
Αντιδήμαρχος Παιδείας & Πολιτισμού
Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής
Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας

Κοινοποίηση:
Διευθυντής Περιβάλλοντος
Προϊσταμένη Περιβάλλοντος &Πολιτικής Προστασίας
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Γενικό Γραμματέα

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel