Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Νέα Ιωνία: 25-01-2024
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης: 4η                                                                        4η Συνεδρίαση
Αρ. πρωτ.: 2368

Προς: Τον κ. Δήμαρχο
και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου την Δευτέρα 29-01-2024 και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα.

1. Συζήτηση & λήψη απόφασης επί κατατεθείσας επιστολής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» με αρ. πρωτ. 2112/24-1-2024.
2. Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στις Γενικές Συνελεύσεις της περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α).
3. Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και εκπροσώπου παραγωγικών τάξεων.
4. Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
5. Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
6. Σύσταση επιτροπών για την εύρυθμη άσκηση των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων νομικών προσώπων.
7. Ορισμός εκπροσώπων στο Σ.Τ.Ο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας.
8. Ορισμός διαχειριστή Τραπεζικών Λογαριασμών Δήμου Νέας Ιωνίας.
9. Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού και εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης για τις πληρωμές των δαπανών των έργων που χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ.
10. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Νέας Ιωνίας στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων Προαγωγής Υγείας ( ΕΔΔΥΠΠΥ).»
11. Ορισμός Εκπροσώπων στο Κέντρο Πρόληψης «Ίριδα».
12. Τοποθέτηση εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
13. Ορισμός αντιπροσώπων στο σύνδεσμο με την επωνυμία «Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων» Σ.Β.Α.Π.
14. Ορισμός αντιπροσώπων στον σύνδεσμο με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δήμων Για την Προστασία και Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων».
15. Έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 του ιδρύματος με την επωνυμία «Τάκης Σινόπουλος – Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Ποίησης», σύμφωνα με την 18/13-12-2023 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου.
16. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο και μεταβίβαση οφειλής με αρ. πρωτ. 24995/2023.
17. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο με αρ. πρωτ. 34388/2023.
18. Διαγραφή οφειλής με αρ. πρωτ. 33446/2023.
19. Επιστροφή ποσού αρ. πρωτ. 21202/2023.
20. Άδεια τοποθέτησης οριοδεικτών επί της οδού Ποντοηρακλείας 8 και έναντι αυτής.
21. Άδεια τοποθέτησης οριοδεικτών επί της οδού Αρτεμισίας 16.
22. Άδεια τοποθέτησης οριοδεικτών επι της οδού Κερασούντος 3.
23. Άδεια τοποθέτησης οριοδεικτών επι της οδού Καψάλης 18.
24. Άδεια τοποθέτησης οριοδεικτών επι της οδού Καβάλας.
25. Άδεια τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων επι της οδού Λεωφ. Ηρακλείου 201.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ

Μοιραστείτε
Close Search Window