Συνεδριάσεις ΔΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Δημοτικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 2η                                                                             Συνεδρίαση: 2η
Αρ.πρωτ.2524/26-1-2024

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, την ΤΡΙΤΗ 30/1/2024 και ώρα 13.00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Άσκηση ενδίκου μέσου ( προσφυγή – αίτηση ακύρωσης ) ενώπιον του ΣΤΕ – Ορισμός Δικηγόρου (ΕΡΙΟΤΕΚ).
2. Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019».
3. Εξουσιοδότηση καθ’ ημάς Υπηρεσίας προς υποβολή κατά το έτος 2024 αιτήσεων ορισμού μελών επιτροπής παραλαβής έργων.
4. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακoς Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΄Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
5. Παράταση χορήγησης ειδικής άδειας διέλευσης βαρέων οχημάτων στην Λεωφόρο Κύμης
6. Λύση σύμβασης Συνεργασίας της Ο.ΣΥ. Α.Ε. με το Δήμο Νέας Ιωνίας
7. Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει του άρθρου 32 του Ν.4412/16
8. «Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών: α) ελαστικών, για τον στόλο των οχημάτων του Δήμου (φορτηγά, μηχανήματα έργου, απορριμματοφόρα, πούλμαν, επιβατικά, μοτοσυκλέτες), β) Μέσων Ατομικής Προστασίας, στολών Δημοτικής Αστυνομίας και Παροχών σε Είδος των εργαζομένων και γ) τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ν. Ιωνίας και του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ», βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016».
9. Τοποθέτηση οριοδεικτών για διευκόλυνση διέλευσης σε θέση στάθμευσης ακινήτου επί της παρόδου Παραδείσου .

Σε περίπτωση απουσίας τακτικού μέλους, παρακαλείσθε να ενημερώνετε το αργότερο εώς την παραμονή της συνεδρίασης τη Γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής στο mail merimna@neaionia.gr, προκειμένου να προσκληθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Πίνακας Αποδεκτών
ΜΕΛΗ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τακτικά Μέλη:
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΑΪΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΟΥΤΣΗΣ ΡΕΖΑΡΤ
ΑΛΕΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εκπρόσωπος παράταξης μειοψηφίας
ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ

Μοιραστείτε
Close Search Window