Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Νέα Ιωνία 14-10-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 49η                                                                         Συνεδρίαση: 49η
Αρ.πρωτ.: 25215

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

   Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 49η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), την ΤΡΙΤΗ 18/10/2022 και ώρα 13.00, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση διακήρυξης διαγωνισμού του έργου «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΈΡΓΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
2. «Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη της Πράξης «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων– Payasyouthrow– Gainasyousortτου Δήμου Νέας Ιωνίας»στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»και ορισμόςΕπιτροπής Διερεύνησης Τιμών».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
3. «Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. πρωτ. 23346/26-09-2022 μελέτης του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, «κάτω των ορίων» για σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νέας Ιωνίας, καθώς και ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού».      (δείτε αναλυτικά εδώ)
4. «Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο, οικονομικού έτους 2022.».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
5. Ψήφιση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Νέας Ιωνίας.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
6. «Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπολόγου υπαλλήλου Σπυρίδωνα Αλούπη, για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, σε υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό, για την προστασία των εργαζομένων και των ωφελούμενων κατά την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
7. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής παράβολων για τον έλεγχο από ΚΤΕΟ, πέντε (5) δικύκλων της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής για το έτος 2022.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
8. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 15.7133.0001 με τίτλο «Έπιπλα και σκεύη», του προϋπολογισμού, του οικονομικού έτους 2022, συνολικού ύψους 1.016,80 € με ΦΠΑ 24%, προκειμένου να υλοποιηθεί προμήθεια δύο (2) ψυγειοκαταψυκτών για τα Γ΄ και Δ΄ ΚΑΠΗ Δήμου Ν. Ιωνίας (ένας για κάθε ΚΑΠΗ).    (δείτε αναλυτικά εδώ)
9. Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο (αρ.πρωτ.αίτησης 20559).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

Μοιραστείτε
Close Search Window