Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Νέα Ιωνία : 13/11/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης:48η                                                            Συνεδρίαση 48η
Αρ.πρωτ:

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

    Σας καλούμε να συμμετέχετε στη 48η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. Πρωτ.75317/8-11-2020  εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. , καθώς και του επισυναπτόμενου εγγράφου του με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 ΥΠ.ΕΣ. (αρ. πρωτ. Δήμου 27402/9-11-2020), την ΤΡΙΤΗ 17/11/2020 και ώρα 14.00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Συγκρότηση διαπαραταξιακών επιτροπών. 

Μοιραστείτε
Close Search Window