Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

       
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Ν.Ιωνία : 16/11/2020
            ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                                 Αριθ.πρωτ.:3513
    ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
                   ( ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)
      Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
            
                                                  
                                                                                                     

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΣΟΧ 1/2020 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 1 ΘΕΣΗΣ
Υ.Ε ΒΟΗΘ. ΜΑΓΕΙΡΑ ΚΑΙ 4 ΘΕΣΕΩΝ
Υ.Ε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

    

                           

Υ.Ε ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΑ

Α/Α    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    ΟΝΟΜΑ      ΠΑΤΡΟΣ
1        ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ               ΑΝΝΑ          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

     
Υ.Ε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α/Α    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    ΟΝΟΜΑ          ΠΑΤΡΟΣ
1        ΑΡΧΟΝΤΟΒΑΣΙΛΗΣ      ΠΕΤΡΟΣ         ΠΑΝΤΕΛΗΣ
2        ΜΑΚΑΡΗΣ                      ΔΗΜΗΤΡΗΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3        ΒΛΑΣΕΡΟΥ                    ΜΑΡΙΝΑ           ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4        ΡΕΡΕ                              ΕΥΘΥΜΙΑ         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                                        

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΛΕΝΗ ΓΡΙΒΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ:
               

Μοιραστείτε
Close Search Window