Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Νέα Ιωνία: 6-7-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης:22                                                                   Συνεδρίαση 22η
Αρ. πρωτ.: 16711

Προς: Την κ. Δήμαρχο
και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας

Μετά τη ματαίωση της 20ης και 21ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα των υπ΄ αριθμ. 15464/23-6-2022 και 15927/29-6-2022 προσκλήσεων συνεδριάσεων αντίστοιχα, επειδή δεν επετεύχθη η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία, σας καλούμε να συμμετέχετε στην 22η επαναλαμβανόμενη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), τη Δευτέρα 11-7-2022 και ώρα 20.00, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) για να λάβουμε απόφαση με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Γίνεται μνεία ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 96 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, το Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που θα είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του.

Θ Ε Μ ΑΤΑ

1. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για πραγματοποίηση εκδήλωσης.
2. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του ν. 4067/12 για σύνταξη πράξης αναλογισμού αποζημίωσης ιδιοκτησιών κειμένων στο Ο.Τ 357 του Δήμου Νέας Ιωνίας
3. Αποζημίωση ποσοστού 25% στο Ο.Τ Κ.Χ.Γ.572 για την ιδιοκτησία με κ.α 010602.
4. Έγκριση Κατασκευής Ράμπας Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ επί του πεζοδρομίου της οδού Βυζαντίου 2.
5. Ψήφισμα-επί της επιστολής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Συμβούλου
«Χ. Παπαηλιοπούλου» με αρ.πρωτ.7568/31-3-2022.
6. Συζήτηση επί της επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη» αρ.πρωτ.11399/16-5-2022.
7. Συζήτηση επί της επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη» με αρ.πρωτ.11400/25-52022.
8. Συζήτηση-Ψήφισμα επί της Επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» με αρ.πρωτ.12332/25-5-2022.
9. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού και εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης για τις πληρωμές των δαπανών των χρηματοδοτούμενων έργων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ.
10. Έγκριση για την συμμετοχή του Δήμου Ν. Ιωνίας στις επετειακές εκδηλώσεις με την συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή.
11. Παραχώρηση Αθλητικών και πολιτιστικών χώρων στον 0.Π.Α.Ν.
12. Καταβολή αμοιβής στον κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο.
13. Αίτηση για κοπή δένδρου επί της οδού Αττάλου 1 και Πυθαγόρα.
14. Αίτηση για κοπή δένδρου επί της οδού Ακριτών 4.
15. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου στην οδό Αγίας Λαύρας 27.
16. Παραχώρηση Ανεμπόδιστης εισόδου στην οδό Σαρανταπόρου 1Α.
17. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου στην οδό Θειρών 15.
18. Μεταφορά αναπηρικής θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου στην οδό Μπιζανομάχων 5 από Νικ. Γιαννά 37.
19. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ αυτοκινήτου στην οδό Βοσπόρου 111.

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

 Ανακοινώσεις Προέδρου.
Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών
Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

 

Μοιραστείτε
Close Search Window