Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Νέα Ιωνία 23-09-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 46η                                                                Συνεδρίαση: 46η
Αρ. πρωτ.: 23287

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

   Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 46η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), την ΤΡΙΤΗ 27/09/2022 και ώρα 13.00, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελέτης του έργου «Αστική ανάπλαση στην περιοχή αγοράς του Δήμου Νέας Ιωνίας».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
2. Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις παιδικών χαρών».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
3. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νέας Ιωνίας και της Περιφέρειας Αττικής για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση για την αναβάθμιση του αυτόματου συστήματος ελέγχου άρδευσης του Δήμου Νέας Ιωνίας» συνολικού προϋπολογισμού 579.117,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).    (δείτε αναλυτικά εδώ)
4. «Επικύρωση ή μη πρακτικών αποσφράγισης – ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής -αξιολόγησης Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νέας Ιωνίας και ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου: «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.». Ορισμός ή μη προσωρινών αναδόχων».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
5. Διαγραφή προσαυξήσεων (αρ.πρωτ.23002/2022).
6. Άσκηση μήνυσης κατά του κ. Σεβαστιάδη και κατά παντός υπευθύνου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window