Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νέα Ιωνία : 20-1-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 2η ΕΚΤΑΚΤΗ                                          Συνεδρίαση 2η

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

   Σας καλούμε να συμμετέχετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη-χρήση της υπηρεσίας e-presence( www.epresence.gov.gr)-, λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-1-2022 και ώρα 08.30 πμ., για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.    Αναλυτικά
2. «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας καυσίμων (κίνησης-θέρμανσης) του Δήμου Ν.Ιωνίας βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/16».    Αναλυτικά Α    Αναλυτικά Β

   Η αναγκαιότητα της έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής προέκυψε διότι ως ημέρα συνεδρίασης της εν λόγω Επιτροπής για την αποσφράγιση των προσφορών έχει ορισθεί η Παρασκευή 21/01/2022 και ώρα 10.00 επομένως δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε την επόμενη τακτική συνεδρίασή σας η οποία θα πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window