Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Νέα Ιωνία 15/10/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 45η                                                               Συνεδρίαση 45η

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

    Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 45η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την ΤΡΙΤΗ 19/10/2021 και ώρα 13.00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Δ’ παρατάσεως της προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Νέας Ιωνίας, έτους 2018».    Αναλυτικά
2. Αναγκαιότητα και έγκριση μελέτης του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Νέας Ιωνίας 2021-2022».    Αναλυτικά
3. Λήψη Απόφασης για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2020, του ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)».    Αναλυτικά
4. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης & αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Προσωρινού Αναδόχου, στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Νέας Ιωνίας, συνολικού προϋπολογισμού 59.520,00 € και ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου.    Αναλυτικά
5. Έγκριση μελέτης για ανάθεση σε τρίτο της διαδικασίας επεξεργασίας των αιτήσεων για διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων που υποβλήθηκαν στην εφαρμογή tetragonika.gr.    Αναλυτικά
6. Παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  Αναλυτικά
7. Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 339/21-9-2021 πράξης Οικονομικής Επιτροπής.  Αναλυτικά
8. Έγκριση επιχορήγησης ποσού 3.000,00 ευρώ, στον Α.Ο. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ κι εξειδίκευση πίστωσης.    Αναλυτικά
9. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την προμήθεια ειδών και την παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.  Αναλυτικά
10. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους κωδικούς Κ.Α. 10.6261.0001, 15.6261.0001, 40.6261.0001 για εργασίες συντήρησης ανελκυστήρων Δήμου Νέας Ιωνίας για την λήψη πιστοποιητικών έτους 2021-2022.  Αναλυτικά
11. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους κωδικούς ΚΑ 10.6673.0001 και 15.6672.0001, για προμήθεια ανεμιστήρα, μανομέτρων γλυκερίνης για δημαρχείο και πλακέτας για κλιματιστικό του τμήματος παιδείας και στον κωδικό 10.6661.0001 για προμήθεια πλακέτας bus και πλακέτας πόρτας για τους ανελκυστήρες στο Δημοτολόγιο και στο Δημαρχείο.  Αναλυτικά
12. Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Σταμάτη Μαρίνου, xρηματικού εντάλματος προπληρωμής που αφορά την επιμόρφωση εργαζόμενων οδηγών του Δήμου, με σκοπό την ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας.  Αναλυτικά
13. Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – I’ κατανομή έτους 2021.  Αναλυτικά
14. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για την αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής παράβολων για τον έλεγχο από ΚΤΕΟ τριών (3) λεωφορείων της Δημοτικής Συγκοινωνίας για το έτος 2021.  Αναλυτικά

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά μέλη:

κ. Χατζησαββίδης Αριστείδης (Πρόεδρος)
κ. Κανλής Χρήστος(Αντιπρόεδρος)
Κα ΣακκαλόγλουΑγγελική
κ. Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος
κ. Αναμουρλόγλου Χρήστος
κ. Τσομπάνογλου Φώτιος
Κα Αλατσίδου Ελένη
Κα Χατζή Ελένη
κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης

Αναπληρωματικά μέλη:

κ. Καναβός Μιλτιάδης
κ. Μανούρης Παναγιώτης
Κα Γρίβα Ελένη
κ. Καρβουνιάρης Αντώνιος
κ. Βανδώρος Σπυρίδων
Κα Μποτζιολή Ελένη
κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window