Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία: 14/10/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης: 26η                                                                    Συνεδρίαση 25η

ΠΡΟΣ: Την Δήμαρχο Κα Θωμαΐδου Δέσποινα και
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και λοιπές τροποποιήσεις αυτού, που θα πραγματοποιηθεί με Τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e- presence ( www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, την Δευτέρα 18-10-2021 και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α Τ Α

1. 6η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2021.  Αναλυτικά
2. Παραχώρηση για χρήση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ν. Ιωνίας, στον Ο.Π.Α.Ν.    Αναλυτικά
3. Συζήτηση επί της επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ» για δια ζώσης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.  Αναλυτικά
4. Απάντηση στο αίτημα για την άρση απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 274 (οδός Παλαιολόγων 11 και Κερασούντος 15).  Αναλυτικά
5. Αίτημα για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων, στην επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας (ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ) της Μαρίας Μιχελακάκη, επί της οδού Ομορφοκκλησιάς 1.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δύο βραχυχιτώνων και μιας λεύκας που βρίσκονται επί της οδού Θειρών 10.

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

  • Ανακοινώσεις Προέδρου.
  • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
  • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών
Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ.
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α΄/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β΄/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window