Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Νέα Ιωνία 5/11/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 50η                                  Συνεδρίαση 50η

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

    Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 50η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την ΤΡΙΤΗ 9/11/2021 και ώρα 13.00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Υ.Α. 27934/2014».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
2. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Προσαρμογή των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου και 7ου Βρεφονηπιακών Σταθμών Νέας Ιωνίας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με το ΠΔ 99/2017» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
3. «Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου «Αστική ανάπλαση στην περιοχή της αγοράς του Δήμου Νέας Ιωνίας», στα πλαίσια του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
4. «Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2022»    (δείτε αναλυτικά εδώ)
5. Καθορισμός καταβολής τέλους για την χρήση του χώρου που καταλαμβάνει τι κουβούκλιο του περιπτέρου για το έτος 2022.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους των τελών που επιβάλλονται για την χρήση των κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2022.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
7. Εισήγηση για την λήψη απόφασης για τον καθορισμό του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ) για το έτος 2022.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
8. Εισήγηση της Οικονομικής υπηρεσίας σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2022.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
9. Εξώδικη κοινοποίηση σε μιθωτή.
10. «Επιχορήγηση του Δήμου Ν. Ιωνίας του Ν.Αττικής για την διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση προκειμένου να καλυφθούν μέσω των σχολικών επιτροπών τους .»    (δείτε αναλυτικά εδώ)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά μέλη:

κ. Χατζησαββίδης Αριστείδης (Πρόεδρος)
κ. Κανλής Χρήστος(Αντιπρόεδρος)
ΚαΣακκαλόγλουΑγγελική
κ. Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος
κ. Αναμουρλόγλου Χρήστος
κ. Τσομπάνογλου Φώτιος
ΚαΑλατσίδου Ελένη
Κα Χατζή Ελένη
κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης

Αναπληρωματικά μέλη:

κ. Καναβός Μιλτιάδης
κ. Μανούρης Παναγιώτης
ΚαΓρίβα Ελένη
κ. Καρβουνιάρης Αντώνιος
κ. Βανδώρος Σπυρίδων
ΚαΜποτζιολή Ελένη
κ.Χαμαλίδης Θεόδωρος

Μοιραστείτε
Close Search Window