Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Νέα Ιωνία 8 /10/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 44η                                                                   Συνεδρίαση 44η

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 44η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την ΤΡΙΤΗ 12/10/2021 και ώρα 13.00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. «Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΑΠΟ ΟΑΚΑ ΕΩΣ ΗΣΑΠ Ν.ΙΩΝΙΑΣ (ΦΑΣΗ Α΄ ) σύμφωνα με το ΦΕΚ 1053/Β/14-4-2016 τεχνικές οδηγίες για υποδομές ποδηλάτων».  Αναλυτικά
2. Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή για έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων της διακήρυξης, για την εκτέλεση της της ετήσιας παροχής υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου, των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας.  Αναλυτικά
3. Διαγραφή ποσού από χρηματικούς καταλόγους (αρ.πρωτ.23262).
4. Διαγραφή ποσού από χρηματικούς καταλόγους (αρ.πρωτ.αίτησης 22358).
5. Διαγραφή ποσού από χρηματικούς καταλόγους (αρ.πρωτ.αίτησης 16435).
6. Διαγραφή ποσού από χρηματικούς καταλόγους (αρ.πρωτ.23500).
7. Διαγραφή ποσού από χρηματικούς καταλόγους (αρ.πρωτ.αίτησης 22608).
8. Διαγραφή ποσού από χρηματικούς καταλόγους (αρ.πρωτ.23709).
9. Έγκριση δαπάνης που αφορά στην οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη.
10. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό Κ.Α.: 00.6733.0002, «Δαπάνη ταφής θανόντων και ανακομιδής οστών, οικονομικά αδύναμων προσώπων» Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, για την κάλυψη του κόστους κηδείας άπορης δημότισσας.
11. Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού, από τον υπόλογο υπάλληλο Γεώργιο Παντελεάκη, του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής εκτάκτων αναγκών, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού – Απαλλαγή υπολόγου.    Αναλυτικά

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά μέλη:

κ. Χατζησαββίδης Αριστείδης (Πρόεδρος)
κ. Κανλής Χρήστος (Αντιπρόεδρος)
Κα Σακκαλόγλου Αγγελική
κ. Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος
κ. Αναμουρλόγλου Χρήστος
κ. Τσομπάνογλου Φώτιος
Κα Αλατσίδου Ελένη
Κα Χατζή Ελένη
κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης

Αναπληρωματικά μέλη:

κ. Καναβός Μιλτιάδης
κ. Μανούρης Παναγιώτης
Κα Γρίβα Ελένη
κ. Καρβουνιάρης Αντώνιος
κ. Βανδώρος Σπυρίδων
Κα Μποτζιολή Ελένη
κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window