Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 181:  «Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και Ορισμός Προέδρου στο Νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλησης & Νεολαίας (ΟΠΑΝ)» σε αντικατάσταση αποθανόντος Ιωάννη Ιωάννου». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window