Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νέα Ιωνία:   9/10/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 43η                                                   Συνεδρίαση 43η
Αρ. πρωτ: 24381

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

     Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΤΡΙΤΗ 13/10/2020 και ώρα 14.00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης:

1.    Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο (αρ. πρωτ. 23915/2020)

2.    Μεταβίβαση οφειλής (αρ.πρωτ.23916/2020).

3.    Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής παράβολων για τον έλεγχο από ΚΤΕΟ, 2( δυο) Λεωφορείων της Δημοτικής Συγκοινωνίας για το έτος 2020.

Μοιραστείτε
Close Search Window