Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                   
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Αρ. Πρωτ. 19863
Προς: κ. Δήμαρχο
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Πρόσκληση για Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής 3ου Διμήνου 2024
  Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής (άρθρο 67Α του Ν. 3852/2010, ως προστέθηκε με το άρθρο 7 Ν. 5056/2023), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Κατάστημα, επί της οδού Αγίου Γεωργίου 40, τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024 και ώρα 19.00.
  Ως εκ τούτου, καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, που επιθυμούν να θέσουν θέματα προς συζήτηση αναφορικά με το έργο της Δημοτικής Αρχής, να τα καταθέσουν εγγράφως στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου έως τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, ήτοι έως την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 (καταληκτική ημερομηνία).
  Οι ανωτέρω μπορούν να υποβάλλουν ένα θέμα ο καθένας προς συζήτηση. Η επιλογή των προς συζήτηση θεμάτων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 67 Α του Ν.3852/2010 διαδικασία.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Χρήστος Αναμουρλόγλου
Μοιραστείτε
Close Search Window