Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Νέα Ιωνία: 20-6-2024
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης: 23                                                                        23η Συνεδρίαση
Αρ. πρωτ.:19928

Προς: Τον κ. Δήμαρχο και τους

κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 23η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτήριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), την Τρίτη 25-06-2024 και ώρα 19.00 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1. Ονομασία Πλατείας σε Θεοχάρη Μάρκου Καρασαββίδη.
2. Αίτημα πολιτών σχετικά α) με το πάρκο 28ης Οκτωβρίου και Πιττακού και β) την ποιότητα ζωής στην πόλη.
3. Αγορά ακινήτου για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος (χώρος στάθμευσης και συντήρησης απορριμματοφόρων και άλλων οχημάτων, αποθήκευσης εξοπλισμού κλπ.)
4. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών α) των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Νέας Ιωνίας και β) των τροφίμων, του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
5. Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Ν. Ιωνίας στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΤΑ Α.Ε» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ».
6. Έγκριση της διενέργειας υπηρεσιών που αφορά στον ορισμό αμοιβής των μελών των Επιτροπών για τη διεξαγωγή απολυτήριων εξετάσεων σπουδαστών του Ωδείου Νέας Ιωνίας θερινής περιόδου 2023-2024.
7. Επανεπιβολή μετά την αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης του τμήματος του Ο.Τ. 425 που έχει χαρακτηριστεί ως χώρος ανέγερσης σχολείων σύμφωνα με την 14410/19-12-2008 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών.
8. Έγκριση 1ης παράτασης της προθεσμίας του υποέργου «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 3».
9. Έγκριση διατήρησης κλιμάκων εκτός της ρυμοτομικής γραμμής για την εξυπηρέτηση ακινήτου στην οδό Ελ Αλαμέιν 13.
10. Παραχώρηση ανεμπόδιστης εισόδου στην οδό Ιωαννίνων 7.
11. Κοπή ενός δένδρου επί της οδού Σόλωνος 48.
12. Κοπή ενός δένδρου επί της οδού Φιλήντα 5.
13. Κοπή ενός δένδρου επί της οδού Φωκαίας 27.
14. Ανανέωση Θέσης Στάθμευσης Ι.Χ αυτοκινήτου στην οδό Βαϊνδηρίου 6.
15. Ανανέωση Θέσης Στάθμευσης Ι.Χ αυτοκινήτου στην οδό Σαλαμίνος 7.
16. Παραχώρηση Θέσης Στάθμευσης Ι.Χ αυτοκινήτου στην οδό Βυζαντίου 86.
17. Παραχώρηση Θέσης Στάθμευσης Ι.Χ αυτοκινήτου στην οδό Επταπυργίου 4-8.
18. Παραχώρηση Θέσης Στάθμευσης Ι.Χ αυτοκινήτου στην οδό Ωρωπού 147.
19. Παραχώρηση Θέσης Στάθμευσης Ι.Χ αυτοκινήτου στην οδό Πανδοσίας 123.
20. Παραχώρηση Θέσης Στάθμευσης Ι.Χ αυτοκινήτου στην οδό Κρήνης 13.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ

 

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:
1. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
2. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

Μοιραστείτε
Close Search Window